Ceník služeb -  Interna Lípa, s.r.o.
Ekg vyšetření na vlastní žádost 250,-Kč
Ekg vyšetření indikované lékařem 170,-Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 250,-Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovny 500,-Kč
Vyšetření před operačním výkonem na vlastní žádost 750,-Kč
Odběr krve na vlastní žádost 200,-Kč
+ cena jednotlivých
žádaných vyšetření
dle ceníku laboratoře
ECHOkardiografie 600,-Kč
Sono břicha 400,-Kč
Sono žil dolních končetin 300,-Kč
TK Holter 400,-Kč