Ceník Interna Lípa ,s.r.o.
Ekg vyšetření na vlastní žádost 200,-Kč
Ekg vyšetření indikované 135,-Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 200,-Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovny 500,-Kč
Vyšetření před operačním výkonem na vlastní žádost 700,-Kč
Odběr krve na vlastní žádost 150,-Kč
+ cena jednotlivých
žádaných vyšetření
dle ceníku laboratoře
ECHOkardiografie 440,-Kč
Sono břicha 330,-Kč
Sono žil dolních končetin 200,-Kč
TK Holter 350,-Kč