Kdo jsme:

Jsme klasická interní ambulance se zaměřením na choroby vnitřních orgánů. Na prvním místě
je u nás anamnestický pohovor s pacientem a celostní přístup k němu.
Našim cílem je klientovi
pomoci v jeho onemocnění  vysokou odborností, řešit klientův problém  ochotou, vstřícností a laskavostí.

Poskytujeme komplexní interní vyšetření, navštívit nás můžete i za účelem preventivního
a předoperačního vyšetření.
K dalším službám patří ultrazvukové vyšetření dutiny břišní
a cév končetin - celého cevného systému novým moderním UZ přístrojem.


Dále vyšetřujeme:

Ekg s popisem, provádíme diagnostiku onemocnení srdce, plic, gastroenterologicjkých , metabolických a ednokrinnních chorob.
Ke všem vyšetřením používáme novou moderní přístrojovou techniku.

Souhrn:
 • komplexní interní vyšetření měření TK., výšky, hmotnosti, výpočet BMI,
 • Ekg,
 • máme nový sonografický přístroj SONO SCAPE 22,
  na kterém provádíme i ultrazvukové vyšetření srdce /echokardiografii/,
 • TK Holter - přístroj Scanlight III,
 • ultrazvuk dutiny břišní, malé pánve, končetinových cév
  (UZ přístroj Sono Scape S11 s barevným doplerem),
 • komplexní předoperační vyšetření,
 • preventivní vyšetření,
 • stanovení hladiny krevního cukru glukometrem,
 • kompletní laboratorní diagnostika (krev, moč).
Velmi úzce spolupracujeme s nadstavbovými obory (kardiologie, hematologie, nefrologie,
revmatologie...) a máme dobré pracovní vztahy s vyššími pracovišti v Krajské nemocnici Liberec,
IKEMu i v Nemocnici Na Homolce Praha.
 
O Vaše léčení se rádi postaráme, o Vaše zdraví  budeme pečovat společně...