Kdo jsme:

Jsme klasická interní ambulance se zaměřením na choroby vnitřních orgánů. Na prvním místě  je u nás anamnestický pohovor s pacientem a celostní přístup k němu. Našim cílem je klientovi pomoci v jeho onemocnění  vysokou odborností, řešit klientův problém  ochotou, vstřícností a laskavostí.
Poskytujeme komplexní interní vyšetření
, navštívit nás můžete i za účelem preventivního a předoperačního vyšetření. K dalším službám patří ultrazvukové vyšetření dutiny břišní a cév končetin - celého cevného systému novým moderním UZ přístrojem.


Dále vyšetřujeme:

Ekg s popisem, provádíme diagnostiku onemocnení srdce, plic, gastroenterologicjkých, metabolických a ednokrinnních chorob. Ke všem vyšetřením používáme novou moderní přístrojovou techniku.

Souhrn:
  • komplexní interní vyšetření měření TK., výšky, hmotnosti, výpočet BMI
  • Ekg
  • máme nový sonografický přístroj SONO SCAPE 22 na kterém provádíme i ultrazvukové vyšetření srdce /echokardiografii/
  • TK Holter - přístroj Scanlight III
  • ultrazvuk dutiny břišní, malé pánve, končetinových cév (UZ přístroj Sono Scape S11 s barevným doplerem)
  • komplexní předoperační vyšetření
  • preventivní vyšetření
  • stanovení hladiny krevního cukru glukometrem
  • kompletní laboratorní diagnostika (krev, moč).
Velmi úzce spolupracujeme s nadstavbovými obory (kardiologie, hematologie, nefrologie, revmatologie...) a máme dobré pracovní vztahy s vyššími pracovišti v Krajské nemocnici Liberec, IKEMu i v Nemocnici Na Homolce Praha.
 
O Vaše léčení se rádi postaráme, o Vaše zdraví  budeme pečovat společně...