Informace o nás

     Interna Lípa, s.r.o.

  

Lékařka: MUDr. Romana Kvasničková

 • absolvovala  FVL UK Praha v r. 1990,  nástup do NsP Česká Lípa jako lékařka
  kde dále lékařkou  JIP,
 • zástupce primáře a od r. 2004 do 2015 primářkou interního oddělení,
 • 1995 - 1. atestace z interního lékařství,
 • 1996 - Klinika Gastroenterolgie IKEM - utlrazvuk břišních orgánů,
 • 1999 - 2.atestace z interního lékařství,
 • 2001 - MN Ostrava Fifejdy - stáž v ultrazvuku cév - tepen, žil, karotid,
 • 2004 - stáž v echokardiografii Kliniky kardiologie v Nem. Na Homolce Praha,
 • 2011 - stáž v jícnové echokardiografii Kliniky kardiologie Nem. Na Homolce Praha,
 • pasivní i aktivní účast na řadě seminářů a odborných kongresů vč. zahraničních.

Zdravotní sestra: Lenka Rálišová